Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019

Views on the Slovak Economy 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave

(25. apríl 2019)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10